چهارشنبه, 01 اسفند 1397

نوار کناری

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: پیام رهبری نقشه راهی برای دهه پنجم انقلاب است تا با یک رویکرد جدید به افق‌های دور بیاندیشیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: طرح کاهش آسیب های اجتماعی در ۱۶ محله قزوین موفق بوده و این طرح در سال آینده نیز با رویکرد اجتماعی و تامین سلامت سایر ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی ...

مدیر کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت:ماندگاری انقلاب اسلامی به واسطه اسلامی و دینی بودن آن است و باید در ادامه نیز اسلامی و دینی بماند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: شهدا ولی نعمتان انقلاب اسلامی هستند که باید یاد و راهشان همواره در نظام اسلامی زنده نگهداشته شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیر کل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: متولیان فرهنگی جامعه از تمام ظرفیت ها جهت تبیین دستاوردهای ۴۰ سالگی انقلاب استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت:امام خمینی (ره) سیاست مداری باهوش و فوق العاده بود که با تسخیر عقل ها و حکومت بر دلهای مردم توانست برای همیشه در ...

مدیرکل تبلیغات اسلامی قزوین گفت: دشمن امروز ناامید کردن مردم را در دستور کار خود قرار داده و تا حدودی تاثیرگذار بوده اما باید مراقب باشیم و وارد صحنه ...